L’elaboració del Pla encara la recta final

,

Després de les jornades participatives de diagnòstic i el posterior retorn, l’elaboració del Pla ha continuat endavant amb una intensa ronda de recollida d’informació.

En aquest temps s’han realitzat entrevistes a informants claus del sector que han aportat la seva mirada qualitativa sobre els reptes i les potencialitats de la cultura a Lleida. A més, s’han realitzat sessions de treball amb els tècnics de cultura de la Paeria. Els tècnics també són una peça important del sector per detectar necessitats i orientar el pla. Finalment, en data 3 de juliol s’ha realitzat una trobada amb el Grup Promotor per tal de compartir la mirada estratègica sobre la cultura a Lleida amb ells.

Així com la jornada participativa de diagnòstic marcava el tancament d’aquesta fase, les darreres trobades marquen l’inici del final de la fase d’estratègia, que també ha de contemplar els mecanismes d’implementació i seguiment.

SUSPESA la jornada participativa de treball del dissabte 28-O

, ,

A la darrera entrada us informàvem sobre la jornada oberta i participativa per diagnsoticar la cultura a Lleida.

Després de valorar les dates a partir dels comentaris sorgits al Grup Promotor, s’ha optat per suspendre i ajornar la sessió.

Tan aviat com sigui possible en tornarem a informar!

Segona reunió del Grup Promotor

, ,

El dimarts 19  de setembre de 2017 es va realitzar una nova trobada del Grup Promotor. En aquesta reunió es va aprovar el calendari immediat, així com, es van elaborar estratègies per tal de garantir la màxima participació de la ciutadania i els professionals del sector en el procés de reflexió i elaboració del pla.

Primera reunió del Grup Promotor

, ,

La primera trobada del Grup Promotor vas ser el passat dia 24 de juliol de 2017.

El Grup Promotor és un òrgan participatiu format per respresentants de la ciutadania i el sector cultural.

Les seves tasques principals són:

  • Funcions de supervisió, seguiment i recolzament del procés
  • Validar els passos a seguir al llarg de les fases del procés
  • Realitzar aportacions de contingut per orientar i fonamentar la diagnosi i l’estratègia