Tens dubtes? Escriu-nos!

Aquestes dades no es destinaran a altres finalitats ni tampoc es facilitaran a terceres parts, d’acord amb els principis de dades de caràcter personal que estableix la Llei orgànica de protecció de dades (Llei 15/1999, de 13 de desembre).  El signatari podrà exercir el seu dret d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició que li atorga la vigent Llei orgànica de protecció de dades (Llei 15/1999, de 13 de desembre) sol·licitant-ho personalment per correu postal, fax o correu electrònic a l’adreça identificant-se (OMAC – Oficina Municipal d’Atenció Ciutadana, Edifici Pal·las, plaça de la Paeria 11, 25007, Lleida Tel. d’atenció ciutadana: 010, Fax: 973.700.471, infocit@paeria.cat). En el mateix lloc, si ho sol·licita, rebrà informació respecte a les dades subministrades, el seu tractament, responsables d’aquest tractament i tota la informació que respecte aquest tema sol·liciti i que segons la llei en tingui dret. El signatari autoritza el tractament i la cessió a tercers de les dades contingudes en aquest document amb les finalitats i objectius acordats en aquest document o quan així estigui previst en la legislació vigent.